best free website templates

ค่ายฉลาดรู้ 10 ทักษะความปลอดภัย

วันที่ 16 – 19 ตุลาคม 2561
ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณมั่นใจแค่ไหน? ที่ลูกจะดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้
จะดีกว่าไหม? ถ้าลูกได้ฝึกทักษะความปลอดภัย

อันตรายที่ต้องรู้ ทักษะที่ฝึกจาก "ค่ายรู้รอดปลอดภัย"

ค่าย 4 วัน เด็กจะได้เรียนรู้

Safe Roads,Safe Kids.

การโดยสารปลอดภัย และเดินเท้าปลอดภัย

Smart IT

รู้เท่าทันไอที

Safe Play

การเล่น ของเล่น และพื้นที่เล่นสำหรับเด็ก 

CPR

การปฐมพยาบาล , และการกู้ชีพเบื้องต้น

เด็กไทยไม่จมน้ำ

ทักษะความปลอดภัยทางน้ำ

Home Alone

อันตรายในบ้าน คนแปลกหน้า และเหตุการณ์ฉุกเฉิน

Brain Board Game

เกมบอร์ดกระตุ้นสมอง

ที่มาของการจัดค่ายฉลาดรู้ 10 ทักษะความปลอดภัย

การปิดเทอมเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขที่เด็กๆ หลายคนรอคอยเพื่อที่จะวิ่งเล่นกับเพื่อนๆ โดยไม่มีเวลาจำกัดเหมือนตอนเรียน แต่บ่อยครั้งก็กลับกลายเป็นฝันร้ายของพ่อแม่ที่ต้องสูญเสียลูกจากภัยอันตรายที่เกิดขึ้น

รอบๆ บ้านและในชุมชนดังที่เป็นข่าวน่าสลดใจให้เราเห็นกันอยู่เสมอในช่วงปิดเทอม สถิติการเสียชีวิตของเด็กปี 2551 ที่ผ่านมาว่า เกิดจากอุบัติเหตุ ร้อยละ 38 จะมีเด็กอายุ 1-14 ปีเสียชีวิตประมาณ 3,300 คนต่อปี จะเห็นได้ว่าเป็นช่วงเดือนที่เด็กปิดเทอมใหญ่และปิดเทอมกลาง สาเหตุการเสียชีวิตของเด็กเด็กจมน้ำเสียชีวิตมากที่สุด

เป็นอันดับ 1 ร้อยละ 47 รองลงมาเป็นอุบัติเหตุทางจราจร ร้อยละ 25 ที่เหลือเป็นอุบัติเหตุ อื่น ๆเฉลี่ยแล้วตลอด 90 วัน ที่เด็กปิดเทอมจะมีเด็กจมน้ำเสียชีวิตวันละ 5 คน เด็กเสียชีวิติจากการจราจร วันละ 3 คน ในขณะเดียวกันเด็กที่อายุต่ำกว่า 13 ปีมักได้รับอันตรายจากอุบัติเหตุการบาดเจ็บจากการเล่นในสนามเด็กเล่น ดังนั้นจะเห็นได้ว่าทุกปีจะมีเด็กได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากสถานการณ์ต่างๆ อย่างที่ผู้ปกครองคาดไม่ถึง

ในการนี้ทางมูลนิธิสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็กได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กในช่วงปิดเทอม จึงได้จัดทำโครงการค่ายเรียนรู้ทักษะความปลอดภัยสำหรับเด็กทั้งนี้เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ทักษะความปลอดภัยที่เหมาะสมสำหรับเด็ก และเพื่อให้เด็กได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดเทอม


เปิดรับสมัครน้องๆ
อายุ 7-9 ปี(ป.1-3) หมดเขตรับสมัคร
5 ตุลาคม 61
( ไม่เกิน 30 คน )

ค่าสมัคร 2,500 บาท/คน 

(รวมค่าอุปกรณ์ อาหารกลางวัน 1 มื้อ และอาหารว่าง 2 มื้อ ตลอดทั้ง 4 วัน )
สิ่งที่เด็กจะได้รับ

..........................................

• เสื้อยืดค่ายสุดน่ารัก
• คู่มือฉลาดรู้ 10 ทักษะความปลอดภัย
• ใบประกาศนียบัตร (เมื่อมาเข้าค่ายครบทั้ง 4 วัน)
• อาหารกลางวัน 1 มื้อ และอาหารว่าง 2 มื้อ ตลอด 4 วัน
• ประกันอุบัติเหตุตลอดการเข้าค่าย 4 วัน
• ประสบการณ์และมิตรภาพดีๆ ที่หาไม่ได้จากห้องเรียน

วันที่ 16 – 19 ตุลาคม 2561

ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม

แผนที่ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
National Institute Development of Children and Families

Google Map Initialization...

จัดโดย

ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล

มูลนิธิสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

นางสาวกนิษฐา กตัญญุตาภรณ์
โทร.084-552-4621 หรือ
02-644-9080 ต่อ 23

e-mail: kanitthakatanyutaporn@gmail.com

โปรดแชร์หน้านี้ เพื่อการพัฒนาเด็กให้มีทักษะความปลอดภัย