ข้อแนะนำความปลอดภัยในการเล่นรองเท้าสเก๊ต

   

     รองเท้าสเก๊ต สเก๊ตบอร์ด สกู๊ตเตอร์ เป็นอุปกรณ์การเล่นที่ทำให้เด็กเคลื่อนไหวได้เร็วจากการลื่นไหล การเล่นต้องอาศัยความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ในการทรงตัวเพื่อป้องกันการล้ม มีรายงานการเกิดการบาดเจ็บจากการเล่นอุปกรณ์เหล่านี้อย่างต่อเนื่อง การบาดเจ็บรุนแรงที่พบได้บ่อยคือการบาดเจ็บที่กระดูกข้อมือ แขน เข่า และการบาดเจ็บศีรษะการบาดเจ็บที่ทำให้เสียชีวิตคือการตกจากที่สูงและการถูกรถชน
     ในประเทศสหรัฐอเมริกามีรายงานการบาดเจ็บในเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี จากการเล่นสเก๊ตปีละ 65,000 ราย ในจำนวนนี้ 29,000 ราย มีภาวะกระดูกหัก และ 7000 รายเป็นการบาดเจ็บของศีรษะและใบหน้า ในปี 1992-1995 มีรายงานการตาย จากการเล่นสเก๊ต 36 ราย ในจำนวนนี้ 31 ราย ตายจากการถูกรถชน
    การใส่อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยจะลดการบาดเจ็บได้ หมวกนิรภัย(helmet) จะลดการตายจากการบาดเจ็บที่ศีรษะและสมอง สนับข้อมือ (wrist guard) จะลดการบาดเจ็บข้อมือลงได้ร้อยละ 87 สนับศอก (elbow pad) จะลดการบาดเจ็บข้อศอกร้อยละ 82 สนับเข่า (knee pad) จะลดการบาดเจ็บของหัวเข่าร้อยละ 32

  


ข้อแนะนำในการเล่น
1. อุปกรณ์การเล่นที่ต้องอาศัยการทรงตัวเช่น รองเท้าสเก๊ต สเก๊ตบอร์ด สกู๊ตเตอร์นี้ ไม่เหมาะสมสำหรับเด็กอายุ 0-5 ปี
2. การเล่นต้องใส่อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยทุกครั้ง ประกอบด้วยหมวกนิรภัย สนับข้อมือ สนับศอก และสนับเข่า
3. ผู้เริ่มหัดเล่นต้องได้รับการฝึกฝนและมีผู้ดูแลใกล้ชิด เพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการตก หกล้ม
4. ต้องเล่นในพื้นที่เตรียมไว้สำหรับเล่นโดยเฉพาะ หรือพื้นที่การเล่นต้องไม่เสี่ยงต่อการตกจากที่สูงและการถูกรถชน

ผศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 022012382, 016828772
raapp@mahidol.ac.th

www.csip.org, www.safekids-thailand.com