สื่อเผยแพร่
รวมพลัง เมาไม่นั่ง..เมาต้องจับ..เมาไม่จ่าย เพื่อพิทักษ์ครอบครัวไทย


  คนไทยประมาณ12,000 รายต่อปีจะจากไปอย่างไม่ได้กลับจากอุบัติภัยจราจร ในจำนวนนี้ประมาณ 800-900 รายจะเป็นเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี (ร้อยละ 6) วัยรุ่น วัยมัธยมปลาย และมหาวิทยาลัยคือ อายุ15-24 ปีอีก 3500 รายหรือร้อยละ 27 เป็นการตายของวัยพ่อแม่ที่มีลูกอ่อน ลูกกำลังน่ารักน่าชังหรือลูกโตสักนิดก็กำลังเรียนอยู่ประมาณชั้นประถมคือพ่อแม่ที่อายุ 25-40 ปีอีก 4,300 คนต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 33 ส่วนใหญ่เป็นการตายของพ่อถึง 4 เท่าของแม่ พ่อซึ่งเป็นกำลังหลักของครอบครัวต้องเสียชีวิตไปถึงปีละ 4,300 ราย
  นอกจากนั้นใน 1 รายที่เสียชีวิตจากอุบัติภัยจราจรยังพบว่าจะมีผู้บาดเจ็บจนต้องรับการรักษาในโรงพยาบาลอีก 25 รายหรือประมาณ 300,000 รายต่อปี ภาวะเมาสุราเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่มีส่วนเกี่ยวข้องประมาณร้อยละ 30-40 มาตรการสร้างเจตคติที่ดีแก่ผู้ขับในโครงการเมาไม่ขับ..อย่างเดียวไม่เพียงพอ เมาไม่นั่ง..เมาต้องจับ..เมาไม่จ่ายเป็นมาตรการกดดันสังคมที่ต้องนำมาใช้.
      เมาไม่นั่ง ..รู้จักปฏิเสธแม้เป็นเพื่อนรัก ที่รัก หรือคุณพ่อ
   “เมาแล้วขับ” ไม่ได้ส่งผลต่อผู้ขับอย่างเดียว แต่ร้อยละ 23 ของผู้บาดเจ็บเป็นผู้โดยสาร ในการวิจัยนี้ 1 ใน 3 ของคนขับที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บในผู้โดยสารได้รับการตรวจแอลกอฮอล์ ผลพบว่าร้อยละ 30 เมา ผู้โดยสารในรถที่คนขับเมานี้ร้อยละ 12 เป็นผู้หญิง และร้อยละ 10 เป็นเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี ผู้โดยสารต้องสร้างวัฒนธรรมใหม่เช่นกันคือเลือกนั่งเฉพาะรถที่คนขับไม่เมา ถ้าเมาต้องปฏิเสธเสียงแข็งที่จะไม่นั่ง มีรถโดยสาร อีกมากที่เราสามารถใช้เดินทางได้ด้วยความปลอดภัย   
   คุณพ่อที่เมาโดยที่มีลูกอาศัยอยู่ในรถจะต้องถูกประณาม ถูกสังคมชี้หน้าและลงโทษเท่ากับพ่อแม่ที่ทำร้าย เฆี่ยนตี และทารุณกรรมลูก แม่ต้องมีบทบาทปกป้องลูกจากอันตรายที่อาจเกิดจากความเมาของคุณพ่อ

     เมาต้องจับ..ต้องฟ้องร้องให้เข็ด
   ผู้เสียหายจากอุบัติเหตุจราจรหากพบว่าคู่กรณีมีอาการเมาหรือมีกลิ่นแอลกอฮอล์ให้พึงสังวรณ์ไว้เสมอว่าคู่กรณีนั้นกำลังกระทำผิดกฎหมาย ถ้าท่านให้ตำรวจรีบนำคู่กรณีของท่านไปตรวจแอลกอฮอล์ไว้ก่อนท่านจะมีหลักฐานที่เอาผิดคู่กรณีได้ทั้งทางแพ่งและอาญา ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดมีความสัมพันธ์กับเวลาหลังดื่ม หากท่านมัวแต่ทะเลาะวิวาทกันบนท้องถนน เวลาผ่านไปเป็นชั่วโมง จะมีโอกาสที่คู่กรณีของท่านจะตรวจพบว่าระดับแอลกอฮอล์ปรกติ ดังนั้นจึงต้องรีบตรวจตั้งแต่แรก     เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายของท่านถ้าหลีกเลี่ยงหรือละเลยต่อการบันทึกอาการเมาหรือการตรวจแอลกอฮอล์ถือว่ามีความผิดในการปฏิบัติหน้าที่เช่นกันเพราะจะส่งผลให้ท่านไม่สามารถชนะคดีได้ไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะเป็นตำรวจหรือแพทย์พยาบาลในโรงพยาบาล ท่านต้องเรียกร้องให้เขาเหล่านั้นปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้อง ทีมวิจัยได้ติดตามกาบันทึกหลักฐานของผู้ขับขี่ที่ได้ตรวจแอลกอฮอล์ในลมหายใจแล้วพบว่าเมา พบว่าร้อยละ 60 ไม่มีการบันทึกอาการที่แสดงว่าเมา รวมทั้งความพยายามในการตรวจแอลกอฮอล์ทั้งในหลักฐานการบันทึกประจำวันของตำรวจและหลักฐานการบันทึกประวัติการเจ็บป่วยของโรงพยาบาล
   ในภาคประชาชนจึงต้องช่วยกันทั้งการปลุกจิตสำนึกตนเอง ห้ามปรามผู้อื่น ช่วยกันประณาม ช่วยกันแจ้งความ ช่วยกันฟ้องร้องเมื่อเสียหาย อย่าปล่อยให้ลอยนวล ยอมความ หากหน่วยงานรัฐไม่เอื้ออำนวยเช่นไม่เจาะเลือดระดับแอลกอฮอล์คู่กรณีของท่าน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินคดีของท่านท่านต้องช่วยกันเรียกร้องความเป็นธรรมนั้น
    “เมาแล้วขับแล้วบาดเจ็บ” ต้องถูกตรวจแอลกอฮอล์และบันทึกเป็นหลักฐานเพื่อประโยชน์ต่อคดีทุกรายไม่สามารถอ้างสิทธิผู้ป่วยเพื่อไม่ขอตรวจได้เนื่องจากเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

           เมาไม่จ่าย ต้องถูกปรับเบี้ยและตัดทอนสิทธิในระบบประกันทุกชนิด
    บริษัทประกันเอกชน กองทุนประกันภัยจากรถ กองทุนประกันสังคม กองทุนประกันสุขภาพข้าราชการ หรือแม้แต่กองทุนบัตรสุขภาพ ต้องมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมประชาชน ร่วมกันกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้บาดเจ็บจากการเมาแล้วขับ เช่นปรับเบี้ยในปีถัดไป หรือตัดทอนสิทธิในการอยู่ในระบบ เป็นต้น
   การรวมพลังจัดการกับพวกขี้เมาแล้วขับรถจะช่วยกันปกป้องเด็กและครอบครัวไทยจากอุบัติเหตุจราจร พ่อแม่จะไม่ต้องเสียลูกไป ลูกก็ไม่ต้องกลายเป็นเด็กกำพร้า ร่วมมือกันจัดการขี้เมาให้พ้นจากท้องถนนกันเถอะครับ

ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
www.csip.org, www.safekids-thailand.com

สมาชิกเครือข่ายเด็กไทยปลอดภัยสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

บทความรับผิดชอบโดย
ผศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 022012382, 016828772
raapp@mahidol.ac.th


 
 
 
 
 
 << พฤศจิกายน  2 5 6 5 >> 
อา พฤ
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mailing list
** กรุณากรอก Email **
 

 

 

 

 

 

Website pages content copyright © 2003 csip.org allright reserved.