การประชุมศูนย์วิจัย
สรุปประชุมโครงการสหวิทยาการเพื่อป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ครั้งที่ 10
เรื่อง “ลูกปลอดภัยในศูนย์เด็กเล็ก”
วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2548 เวลา 9.30 – 12.30 น.
ณ ห้องประชุม 501 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต

ภาพการประชุม

ผศ.นพ.อดิศักดิ์  ผลิตผลการพิมพ์

กล่าวเปิดการประสหวิทยาการครั้งที่ 10

ผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ชมการบรรยายสถานการณ์
ของอุบัติเหตุในสถานรับเลี้ยงเด็ก

วรนาฏ เวนุอาธร นักวิจัยศูนย์วิจัยฯ บรรยายสถานการณ์อุบัติเหตุในศูนย์เด็กเล็ก

ปลัดอบต. นิคมพัฒนา จ. ระยอง หนึ่งในองค์กรที่ดำเนินการศูนย์เด็กเล็ก

เจ้าของกิจกรรม Day care คุณนิธิกานต์ ทองเจือ

เจ้าหน้าที่จากกรมอนามัยในโครงการศูนย์เด็กเล็กน่าอยู๋

เจ้าหน้าที่จากกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอแนวทาง
ศูนย์เด็กเล็กที่ดำเนินการโดยองค์กรส่วนท้องถิ่น

ตัวแทนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เจ้าหน้าที่จากสำนังสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร

นายก อบต. พลับพลา จ. จันทรบุรี

<<< สรุปการประชุมโครงการสหวิทยาการเพื่อป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ครั้งที่ 10

วรนาฏ เวนุอาธร

ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัย และป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-2201-2382

[1] [2]
 
 
 
 << มิถุนายน  2 5 6 1 >> 
อา พฤ
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mailing list
** กรุณากรอก Email **
 

 

 

 

 

 

Website pages content copyright © 2003 csip.org allright reserved.