ผลงานวิจัย
 
โลกที่เหมาะสมสำหรับเด็ก: เด็กกับความปลอดภัย
มาตรฐานความปลอดภัยขั้นต่ำในการเลี้ยงดูเด็ก
ความเสี่ยงในผลิตภัณฑ์สำหรับทารก
  เอกสารวิชาการ
 
คู่มือการพิเคราะห์เหตุการตายในเด็ก
จากข้อมูลของหนึ่งชีวิต สู่การป้องกันอีกหลายชีวิต
ลูกน้อยจมน้ำ: การจมน้ำของเด็กที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ
เท้าลูกน้อยในกงซี่ล้อ
 
  สื่อเผยแพร่
   
 
 
โครงการถนนเพื่อเด็ก
Safe community Weekly News
อ่าน 18 ฉบับ  ข่าวสมาชิกชุมชนปลอดภัยของทุกประเทศ 
แปลโดยคุณชฎารัตน์ เฮงษฎีกุล
จุลสารเด็กไทยปลอดภัยฉบับที่ 3
จุลสารเด็กไทยปลอดภัยฉบับที่ 2
จุลสารเด็กไทยปลอดภัยฉบับที่ 1
ข้อแนะนำความปลอดภัยในการเล่นรองเท้าสเก๊ต
งดขายเหล้าให้เด็ก...งดโฆษณาชักชวน ของขวัญปีใหม่... จากรัฐบาล
รวมพลัง เมาไม่นั่ง..เมาต้องจับ..เมาไม่จ่าย เพื่อพิทักษ์ครอบครัวไทย
เด็กและหมากับการประชุม APEC
จากเสียงหัวเราะ..สู่การเสียชีวิตฉับพลันของลูกน้อย