ภาพกิจกรรมจัดงานที่ไบเทคบางนา

 
 
 
 
     
จำลองงานศพกลางห้องประชุม ไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 2 มี.ค.55
     
 
  สรุปบทเรียน>  
  จมน้ำในแต่ละกลุ่มอายุเด็ก มีเหตุและแนวทางป้องกันในระดับชุมชนที่แตกต่างกันดังนี้>  
  ตัวอย่างการตายในกลุ่มเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี>  
  ตัวอย่างการตายในกลุ่มเด็กอายุ 5-9 ปี>  
  ตัวอย่างการตายในกลุ่มเด็กอายุ 10-14 ปี>  
  ภาพกิจกรรมจัดงานที่ไบเทคบางนา  
  เรื่องน่ารู้สู่ความปลอดภัยเมื่อน้ำท่วม>