ถึงเวลาแล้ว...ที่จะต้องเอาจริงเอาจังให้มากๆ
กับ ปัญหาเกมชั่วๆ ปัญหาเด็กเสพติดเกม และปัญหาการละเมิดกฏหมาย ละเมิดจริยธรรมของร้านเกม