ห่วงใยเด็กติดเกม

28 ก.พ.56 โรงเรียนวัดพระยายัง กทม. 

 
   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห่วงใยเด็กติดเกม
28 ก.พ.56 โรงเรียนวัดพระยายัง กทม.
โปรแกรมการอบรมและเสวนา “ภัยโรคติดเกม”
จัดโดย ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงเรียน วัดพระยายัง กทม.

พฤหัสที่ 28 ก.พ. 56
10.00-10.10 กล่าวแนะนำโครงการ และแนะนำทีมงาน

10.10-10.30 ท่านประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน

10.30-11.30 หนังสารคดี หนังสั้นและ ภาพนิ่ง“เด็กกับภัยติดเกม”
ประกอบคำบรรยาย (วิทยากร ประจวบ ผลิตผลการพิมพ์ และ วุฒิพงษ์ เพิ่มมณีรัตน์)

11.30-12.30 เปิดอก “คนติดเกม” (สัมภาษณ์ โดย อาจารย์ปรีชา ชูทรัพย์ )

> รับชมภาพทั้งหมด