> เครื่องเล่นที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บสูงสุด
 
     
  เครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น ที่ทำให้เด็กๆ( 5 – 12 ปี) ได้รับบาดเจ็บสูงสุดก็คือ …  
     
 
     
     
     
 
     
     
< ความปลอดภัยของเครื่องเล่น