หนังสั้น > ตามติดชีวิตเด็กติดเกม
     
   
 
   
  เล่นที่บ้านก็โดนด่า หนีไปตะเวนเล่นร้านเกม
กระทั่งโต้รุ่ง 5 วัน 5 คืน เล่นเกมไปด้วยหลับๆตื่นๆ 5วัน 5คืน
กินนอนอยู่ในร้านเกม