ห่วงใยเด็กติดเกม
28 ก.พ. 56 โรงเรียนกิ่งเพชร กทม.

 
   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห่วงใยเด็กติดเกม
โรงเรียนกิ่งเพชร กทม.พฤหัสที่ 28 ก.พ. 56

13.00 - 13.10 กล่าวแนะนำโครงการ และแนะนำทีมงาน

13.10 - 13.30 ท่านประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน

13.30 - 14.30 หนังสารคดี หนังสั้นและ ภาพนิ่ง“เด็กกับภัยติดเกม”
ประกอบคำบรรยาย (วิทยากร ประจวบ ผลิตผลการพิมพ์ และ วุฒิพงษ์ เพิ่มมณีรัตน์)

14.30 - 15.30 เปิดอก “คนติดเกม”(สัมภาษณ์ โดย อาจารย์ปรีชา ชูทรัพย์ )

> รับชมภาพทั้งหมด